De bewegingsagoog


De rol van de bewegingsagoog
Een bewegingsagoog is een professional met een toegepaste opleiding die weet hoe je een bewegings- en sportaanbod kan maken of aanpassen voor doelgroepen die hier wat ondersteuning bij nodig hebben.
Wij kijken naar de mogelijkheden van mensen en gaan op zoek naar passend beweegaanbod. Het sociale aspect is een onlosmakelijk onderdeel van de programma’s die wij samenstellen.

Het streven is om bewegen en sporten blijvend en vanzelfsprekend onderdeel te maken van het dagelijks leven. Duurzaam bewegen dus. Zo heeft ieder zijn eigen doelen, die uiteenlopen van een betere conditie tot meer sociale contacten en van uit het isolement komen tot gezondheidsverbeteringen. Per individu bekijken wat het beste past, is onze kracht.

Bewegingsagogen werken vaak samen met andere professionals, zoals fysiotherapeuten, sportleraren, beleidsmedewerkers, wijkteams, (maatschappelijke) hulpverleners en verzorgenden en zijn in staat zelfstandig te werken.

Mensen in een vertrouwde omgeving laten ervaren hoe leuk en bevredigend bewegen en sporten kan zijn, dat is wat bewegingsagogen beweegt!

Kernvragen die we stellen aan mensen zijn:

    • – wat wil je bereiken?
    • – wat heb je daarvoor nodig?
    • – wat kun je?
    – waar word je blij van?

Sport en bewegen maakt ouderen vitaal en daardoor minder kwetsbaar. De praktijk wijst uit dat het lastig is om hen te bereiken en te verleiden tot beweging en sport. Wat wel werkt zijn de activiteiten vanuit het Nationaal Ouderenfonds; Oldstars.Lees meer